Preus

Reinstal·lació del sistema operatiu

Reinstalar sistema, instal·lació de programes bàsics i antivirus

48 €

Còpia de seguretat dels arxius antics

Fins a un màxim de 1TB

10 €

Canvi de pantalla de portàtil o neteja cooler i pasta tèrmica

No està comptat el preu de la pantalla, ja que cada model te un preu diferent.

20 €